MATCHING- EN SELECTIEGESPREK


Of je nu beschikt over een shortlist van studies die je verder wilt verkennen of juist voor die ene specifieke studie ‘wilt gaan’, in alle gevallen moet je er rekening mee houden dat je als scholier

vóór 1 mei moet inschrijven voor een of meerdere studie(s) aan de instelling(en) van jouw keuze.

Ook krijg je in alle gevallen te maken met een toelatingsprocedure en gesprekken waarop je jezelf

zult moeten voorbereiden. Het motiveren van je studiekeuze staat daarin centraal en wordt ook

steeds kritischer beoordeeld door onderwijsinstellingen. 
Voor je toelating kun je te maken krijgen met meerdere vormen van gesprekken.

Het matching gesprek

Het matching gesprek vindt plaats nadat je je hebt aangemeld voor een studie. Bij matching onderzoek je in hoeverre de opleiding die je leuk vindt, ook daadwerkelijk bij jou past.
Matching is dus een soort controle op de gemaakte keuze. Dit kan betrekking hebben op het verduidelijken van je motivatie, het maken van aanvullende toetsen of opdrachten, of het toelichten van de waarde van specifieke ervaringen die je hebt. Het advies dat je krijgt is niet bindend; de keuze voor de studie blijft dus bij jou liggen; jij beslist zelf, nadat je de matchingsactiviteit(en) doorlopen hebt, of de opleiding van je keuze past bij wat je wilt en kunt.

Het selectiegesprek

Steeds meer opleidingen mogen studenten selecteren. Tijdens de selectiedagen doorloop je een programma waarin je motivatie en verschillende persoonlijke kwaliteiten getoetst worden.
Opleidingen waarbij bijvoorbeeld sprake is van een centrale loting, selecteren uiteindelijk al hun studenten persoonlijk en kennen geen ‘matching’ maar een selectieprocedure. Dit kan ook aan de orde zijn bij studies waarvoor je niet aan de exacte toelatingseisen voldoet.
In een selectiegesprek wordt je beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria zoals: motivatie, ambitie, niveau, algemene kennis, persoonlijke presentatie en inhoud van je presentatie.
Het advies dat hier uit voort vloeit is wel bindend.

 

Hoe kom ik zo goed mogelijk over?!
Wil je op de best mogelijke manier voorbereid zijn op de procedures en gesprekken die je tegemoet gaat,

dan kan ik je hierbij ondersteunen.
Samen gaan we aan de slag met het oefenen en doorgronden van de verschillende soorten gesprekken.
Doel is dat jij zowel in je presentatie als in je verslaglegging jezelf goed leert neer zetten.
Ik help je te verwoorden wie je bent, wat je doel is en hoe je jouw motivatie en ambitie voor de gekozen

studie zo duidelijk en krachtig mogelijk kunt overbrengen.