STUDIEKEUZE ONDERZOEK          

 

Je staat voor een nieuwe vraag in je onderwijsloopbaan: welke keuze moet ik gaan maken als ik doorstroom naar het beroeps- of universitair onderwijs? Of misschien wordt je -opnieuw- bezig gehouden door de vraag voor welke vervolg- of master studie je het beste kunt kiezen. 
Een studiekeuze onderzoek kan daarbij uitkomst bieden.

  

Een onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

 • Kennismakingsgesprek
  In het kennismakingsgesprek proberen we een beeld te krijgen van jouw vragen rondom je studiekeuze, bespreken we wat ik voor jou kan betekenen en stellen we vast of er de juiste ‘klik’ is om samen verder te gaan. Dit kan telefonisch of in de vorm van een persoonlijk gesprek. 
 • Onderzoekstraject
  Na een korte introductie over jou en je achtergrond, gaan we verkennen wat het kiezen van een studie of vervolgtraject voor jou zo lastig maakt.  Als we daar een goed beeld van hebben, stemmen we daar heel concreet het verdere onderzoek en de begeleiding  op af. 
  Dit kan bestaan uit vervolggesprekken, het invullen van vragenlijsten of testen, het maken van aanvullende opdrachten, of een combinatie daarvan.  Wat de resultaten betekenen in jouw specifieke situatie en voor jouw keuzevraag, komt steeds uitgebreid aan de orde.
 • Rapportage en eindgesprek
  De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport bestaat uit een persoonlijk profiel en een heel concreet advies en korte beschrijving over de best passende studierichtingen. Dit rapport komt  aan de orde in het eindgesprek. Afhankelijk van wat we hebben afgesproken, vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van je ouder(s) of verzorger(s).  
 • Duur en plaats van het traject
  Een studiekeuzetraject omvat maximaal 4 afspraken van ca. 1 ½ uur. De duur is mede afhankelijk van de aard van de vraag en het onderzoek dat hierop volgt.
  In overleg spreken we af waar het onderzoek zal plaatsvinden. Dit kan zowel bij jou thuis als bij mij op kantoor, overdag, of als dat beter uitkomt, ook 's avonds.
 • Tot slot
  Elk onderzoekstraject en advies is op jou persoonlijk afgestemd. Het onderzoek, de analyse en de adviezen, vormen de basis voor het maken van een zelfstandige keuze.
  Het is uiteraard mogelijk om het onderzoekstraject te verlengen tot aan het moment dat je een definitieve studiekeuze gaat maken. Hierover kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden.

  De 'rode draad' in elk onderzoek is dat je uiteindelijk over de juiste inzichten en tools beschikt, om
  op eigen kracht, die richting te kiezen die past bij wat jij daadwerkelijk wilt en kunt.